•  
Welcome, Guest. Please login or register.

News: SMF - Just Installed!

Author Topic: อาชีพทนายความ  (Read 1374 times)

admin

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 114
    • View Profile
อาชีพทนายความ
« on: October 30, 2015, 01:33:28 AM »อาชีพทนายความอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างความยุติธรรมให้กับบุคคลที่เดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ทนายความนั้นจะต้องมีจรรยาบรรณในการว่าความทุกครั้ง ต้องขึ้รตรงตามกฎหมาย มีความเที่ยงตรงไปตรงมา ไม่คงโกงผู้อื่น หรือใส่ร้ายให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อน เพราะอาจจะผิดต่อข้อกฏหมายและข้อบัญญัติในอาชีพได้  หน้าที่หลักนั้นคือ ดำเนินการแทนคู่ความทั้งทางอาญา และแพ่ง ตรวจสอบเรื่องราวต่างๆ ตามหลักฐานที่ถูกต้อง รวมทั้งศึกษาประมวลกฎหมายพระราชกฤษฎีกา เทศบัญญัติ  และต้องให้การช่วยเหลือประชาชนและลูกค้าอย่างเต็มความสามารถมีการวิเคราะห์คดีทุกคดีอย่างรอบคอบรวมถึงการตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆ