คลังเก็บป้ายกำกับ: เครื่องสีข้าวกล้อง

เครื่องสีข้าวกล้องสมบูรณ์ภัณฑ์รุ่นใหม่ สีข้าวกล้อง 100% และข้าวสารขาวคัดข้าวได้ รุ่น S-1000

 

เครื่องสีข้าวกล้อง

โรงงานผู้ผลิตเครื่องสีข้าวกล้องสมบูรณ์ภัณฑ์และข้าวสารขาวช้างน้อย เครื่องสีข้าวรุ่นนี้เป็นเครื่องสีข้าวที่มีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับเครื่องสีข้าวของโรงสีขนาดใหญ่ เครื่องสีข้าวรุ่นนี้ช่วยลดปัญหาอัตราข้าวหักลดน้อยลงและยังรักษาคุณภาพและสารอาหารของข้าวได้อย่างครบถ้วน ประสิทธิภาพการสีข้าวกล้อง 100% ไม่มีข้าวเปลือกปน และการสีข้าวสารขาว จะมีการคัดข้าวหัว ข้าวรวม และข้าวปลาย

เครื่องสีข้าวกล้อง

ส่วนประกอบของเครื่องสีข้าวรุ่นนี้ มีตะแกรงร่อนทำความสะอาดข้าวเปลือกก่อนสี ซึ่งขีดความสามารถในการสีข้าวประมาณ 1-1.5 เกวียนข้าวเปลือก ต่อ 12 ชั่วโมง ขนาดเครื่องฉุดมอเตอร์ 3.3/4 แรงม้า มีการคัดแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้อง ตะแกรงโยกตัดกาก 5 ช่อง แยกแกลบ แยกลำ สัดส่วนของเครื่องสีข้าวรุ่นนี้ ความสูง 284 x ความกว้าง190 x ความลึก190 เซนติเมตร มีท่อกระพร้อส่งข้าว 1 ต้น